Kramfors

Hjälpte inte elev

Skolinspektionen riktar kritik mot Naturbruksgymnasiet Nordvikskolan i Kramfors kommun. Skälet är att en elev inte fått det stöd hon har rätt till enligt lag. Både rektorn för skolan och landstinget i Västernorrland som ytterst ansvarig för skolan kritiseras för bristerna.

Eleven fick en diagnos strax innan skolstart men skolan har inte gjort ett riktigt åtgärdsprogram eller satt in tillräckliga stödinsatser, anser skolinspektionen som kräver att skolan ordnar stöd till eleven och redovisar de inom en månad.