Västernorrland

Tidningarna tappar i upplagor

Dagstidningarnas upplagor har fortsatt att rasa i hela landet, sammanlagt med 3,5 procent under förra året.

Minskade gjorde även nästan alla länets tidningar, förutom Dagbladet som ligger kvar på samma upplaga för 2009 som året innan, sammanlagt 12 000 exemplar.

Sundsvalls Tidning har tappat mest i länet, 1400 minus och landar på en upplaga på 30 700.

Tidningen Ångermanland minskade med 1000 och ligger på drygt 20 000 exemplar för 2009 och Örnsköldsviks Allehanda minskade med 700 och hade en upplaga på 17 400.