Sundsvall

Fler resistenta bakterier på sjukhuset

Ännu ett fall av multiresistenta bakterier har upptäckts på Länssjukhuset i Sundsvall.

Det är ännu för tidigt att säga hur stor utbredningen av de multiresistenta bakterierna är, säger smittskyddsläkaren Lars Bladh.

Han säger dock att mycket tyder på att de i alla fall inte fått den våldsamma utveckling som man först befarade. Hittills har fem fall av multiresistenta bakterier upptäckts på länssjukhuset.