Sundsvall

MIUN drar folk

Det är i första hand Mittuniversitetet som ligger bakom Sundsvalls rekordhöga befolkningökning förra året, 578 personer. Det konstaterar Ulrika Sjöberg som är inflyttningslots på Sundsvalls kommun

Mittuniversitetet är alltså viktigt för inflyttningen enligt Ulrika Sjöberg.

Men folk kommer också till Sundsvall för att de får jobb där. Och då kommer dom såväl från resten av länet som från omkringliggande län och Stockholm.

Och framåt blir det viktigt att marknadsföra hela sundsvallsregionen, inte bara själva Sundsvall säger hon.