Örnsköldsvik

Alla får inte undervisning i sitt modersmål

Det finns ungefär 400 grundskoleelever i Örnsköldsviks kommun som har ett annat modersmål än svenska.

Knappt hälften av dessa får undervisning i sitt språk. Men att det är många som inte får undervisning på sitt språk beror på att det saknas lärare eller att det är för få elever som talar samma språk.

- Det krävs att det är fem elever i samma språkgrupp för att de ska kunna få undervisning i sitt språk, säger Karin Andersson, som samordnar modersmålsundervisningen i Örnsköldsvik.

Det finns över 20 spårkgrupper som har rätt till undervisning men i dag är det endast 12 grupper som får lektioner i sitt modersmål. Det beror på att det saknas resurser.

- Alla får inte undervisning i dag. Det handlar om att resurserna inte räcker men det handlar också om att hitta lämpliga lärare, säger Karin Andersson.

På söndag firas den internationella modersmålsdagen, för att främja språklig mångfald och språkundervisning. Med modersmål menas det språk som en person först lär sig tala som barn. Redan i dag uppmärksammas dagen i Örnsköldsvik med en invigning av en utställning där elever visar upp texter och bilder från sina hemländer.

Modersmålsdagen inrättades av UNESCO 1999 för att höja medvetenheten om språkliga och kulturella traditioner, för att främja förståelse, tolerans och dialog när det gäller vikten av modersmål. Wikar Hashem undervisar i arabiska och har sett att attityden till modersmål har förändrats.

- Undervisningen har blivit bättre än tidigare och fått högre status. Det innebär att eleverna inte väljer bort mordesmålsundervisningen, säger hon.

Och att eleverna får utbildning i modersmål är viktigt tycker Wikar Hashem.

- Alla forskare bekräftar att det är jätteviktigt att behärska mordersmålet först innan man lär sig ett nytt språk, säger hon.

För eleven Henin Al Zarkam har det alltid varit en självklarhet att gå på undervisningen i modersmål.

- Därför jag vill lära mig mer om mitt land, säger hon.

Även eleven Natsuda Jirathanaset från Thailand känner att undervisningen är viktig.

- Nu kan jag pratat med mina släktingar när jag åker dit och hälsar på, säger hon.

Anna Ahlström
anna.ahlstrom@sr.se