Västernorrland

Dopningshärvan

Lite över ett 40-tal personer är fortsatt misstänkta för inblandning i den dopningshärva som uppdagades i det stora tillslaget i början av december. 16 personer är i dagsläget häktade, de 27 som frigivits är fortsatt misstänkta för brott. En kvinna som gripits i Spanien är fortsatt häktad.

Dopningstillslaget var ett samarbete mellan polismyndigheter, Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. 1000 misstänkta köpare av dopningsmedel är identifierade och de preparat som hittas uppgår till ett värde av flera miljoner kronor.