Västernorrland

Inställda tåg pga snön

Banverket beslöt under natten att ställa in en stor del av tågtrafiken fram till klockan 12 idag, i de områden som har drabbats av ovädret.  De stora mängder snö som har fallit, i kombination med hårda vindar, gör att banor måste stängas för att kunna snöröjas på ett säkert sätt.

Förhoppning finns att få igång viss X2000-trafik före klockan 12. Från Stockholm mot Malmö och Sundsvall avgår de första vid 10-tiden, detsamma gäller i omvänd riktning.

Till och från Göteborg kommer trafiken igång senare. Det är främst i västra och norra Götaland samt i södra Svealand som inskränkningar görs, alltså omfattas både Stockholms- och Göteborgsområdet.