Västernorrland

Reumatiker i lång vårdkö

Västernorrland har landets längsta vårdkö när det gäller att ge reumatiker vård. Det är landstingets egen statistik som visar att var tredje patient får vänta över 90 dagar på ett besök hos en specialist.

Enligt vårdgarantin ska det inte få ta mer än 90 dagar för att få vård. Den kortaste väntetiden för reumatiker finns i Stockholm och enligt Sten-Olov Eriksson styrelsemedlem i Västernorrlands Reumatikerdistrikt, finns det betydligt färre specialistläkare i reumatologi i vårt län, än på mer tätbefolkade områden i landet.

Christer Jonasson
christer.jonasson@sr.se