Västernorrland

Ingen subvention för Glukosamin

Landstinget Västernorrland tjänar 2,5 miljoner kronor per år på att läkemedlet Glukosamin inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Glukosamin inte längre ska ingå i subventionen för läkemedel för att studier inte kunnat visa tillräcklig effekt. Glukosamin används för symtomlindring av besvär vid artros, alltså ledförslitningar.

TLV anser att studier inte tillräckligt har visat att glukosamin ger en tydlig medicinsk effekt, att nyttan inte svarar mot kostnaden. Beslutet kommer att frigöra ca 2,5 miljoner kronor per år i Landstinget Västernorrland.