västernorrland

Professor kritiserar Mantec-rapport

Det saknas problemanalys, det ska gå för fort och inte minst, man har inte personalen med sig.

Mantecs utredning kring hur nedskärningarna i landstinget Västernorrland ska genomföras får svidande kritik från Mats Brommels, professor vid Karolinska Institutets LIME-institution, där man forskar kring sjukvårdsorganisation och medicinsk pedagogik.

– Jag tycker den är väldigt ytlig, säger professor Mats Brommels om rapporten.

Enligt honom bygger Mantecs rapport på en flödeanalys av sjukhusets olika enheter. Mantec har tittat på antal patienter och hur dom flyttas genom sjukhuset.

– Det är väldigt svårt på basen av detta dra slutsatser om hur man sen räknar sig fram till möjligheter att minska personal, säger han.

Personalen måste med
Mats Brommels största invändning mot konsultrapporten är att personalen inte varit involverad i arbetet med besparingarna och pekar på ett exempel från Finland, där en organisationsförändring gick helt överstyr.

För några år sen skulle ett sjukhus i Helsingfors spara pengar. Sjukhusledningen försökte göra det enligt en modell från näringslivet vilket resulterade i att samtliga personalgrupper kände sig åsidosatta.

Det hela slutade i protestmöten med tusen deltagare och att hela sjukhusledningen fick avgå.

När det görs stora organisationsförändringar är det helt nödvändigt att få facket och därigenom personalen med sig på tåget, säger Mats Brommels.

– Det kan ju stjälpa alltsammans att personalen inte är med. Vi ska ju inte glömma att det är de som gör jobbet.

Misstroendeförklaring
Förra veckan antog Medelpads läkarförening en misstroendeförklarning mot sjukhusdirektör Sigbjörn Olofsson och landstingsdirektör Lars Bohlin, på föreningens årsmöte.

– Det är intressant att en person som sysslar med den här typen av frågor som sitt yrke ger samma signaler som de som kommer från vitt skilda håll här på sjukhuset, säger läkarföreningens ordförande Jonas Wallvik.

Sjukhusdirektör Sigbjörn Olofsson håller delvis med om kritiken från professor Mats Brommels

– Men, säger han, samtidigt är det så att Mats Brommels sannolikt har fått se en rapport, och han har inte nåtts av den information som ligger bakom den rapporten. Och då är det lätt att dra slutsatser av rapporten, utan att veta hur det i själva verket har gått till.

Är du nöjd med den rapport du har att arbeta efter?

– Eftersom jag känner till de bakomliggande analyserna vet jag att verkligheten ser annorlunda ut, än vad som är möjligt att tränga in i, än när man läser en kort sammanfattande rapport.

Mats Brommels pekar just på bristen av personalens medverkan i besparingsarbetet. Men enligt Sigbjörn Olofsson har personalen stor möjlighet att påverka och vara med i omställningsarbetet, genom de risk- och patientanalyser och arbetsmiljöanalyser som gjordes förra veckan. Dessutom har arbetet med omställningen pågått över en längre tid, säger Sigbjörn Olofsson.

– Det finns ett antal olika grupper som arbetat med de här frågorna i över ett års tid, och de siffror som har kommit fram har i allt väsentligt hämtats från personalen, och också återförts och redovisats för personalen, som haft möjlighet att påverka de siffror som förelagts, säger Sigbjörn Olofsson.

Mikael Andersson
mikael.b.andersson@sr.se

Lotte Nord
lotte.nord@sr.se