Västernorrland

Granskar besparingarna

Socialstyrelsen har inlett en granskning av besparingarna på länssjukhuset Sundsvalls Härnösand, det berättar Britta Unneby, inspektör region Nord för Sveriges Radio Västernorrland.

Hon har nu begärt in en redovisning av hur nedskärningarna påverkar patienternas säkerhet på länssjukhuset.

Flera personer har skrivit brev till socialstyrelsen, andra har hört av sig och uttryckt sin oro över framtiden för sjukhuset och därför startar myndigheten sin granskning, enlig Britta Unneby.