Sundsvall

Mindre möjlighet att rädda liv

Många människor med utländsk bakgrund är inte tillräckligt upplysta om hjärt- och lungräddning, det hävdar Bengt Gustavsson på civilförsvarsförbundet. Konsekvenserna visade sig i veckan då en medelålders man dog under en fotbollsmatch i Nacksta i Sundsvall.

För drygt en vecka sedan dog en man i trettioårsåldern i Nacksta i Sundsvall, efter att under en fotbollsmatch fått hjärtstillestånd. Runt 50 personen var på plats, men enligt vittnen så visste ingen av dem hur man utförde HLR, hjärt- och lungräddning. Majoriteten på plats var medelåldersmän med utländsk bakgrund. Bengt Gustavsson anser att många människor inte är tillräckligt upplysta om just HLR och att utbildningen bör prioriteras - främst för elever som läser SFI, svenska för invandrare.

– Dessa människor kommer ifrån sårbara situationer. De har flytt ifrån krig och varit med om ett flertal trauman, de vet inte hur de skall reagera, säger Gustavsson.

Står inte i kursplanen

Enligt Skolverket skall man redan innan nionde klass ha kunskap om hjärt- och lungräddning, men i kursplanen för SFI, sägs inget om detta. Tidigare var samhällsinformation en del av SFI's utbildning där HRL kunde ingå, men den har tagits bort av regeringen. Nu är det upp till varje enskild kommun om SFI eleverna skall få ta del av utbildningen eller inte.

– Det är synd att det inte står med i kursplanen. HLR är ju livsnödvändigt, menar Gustavsson.

Införd utbildning i Sundsvall

Just i Sundsvall infördes utbildning i hjärt- och lungräddning på SFI för ett år sedan efter att en elev fått hjärtstopp. Då ingen av eleverna visste hur de skulle reagera på situationen, fick läraren göra HRL och eleven överlevde.

Gina Dirawi
gina.dirawi@sr.se