Västernorrland

Norrländsk personal ska lösa snökaos

Banverket har skickat personal från Södra Norrland ner till Hallsberg för att hjälpa till med att röja upp efter snökaoset och göra fler spår farbara igen.

Under flera dagar har godstrafiken stått stilla och persontågtrafiken har bara fungerat i begränsad omfattning i stora delar av södra Sverige vilket också påverkat tågtrafiken norrut. Först i början av nästa vecka kommer tågtrafiken kunna flyta som normalt, tror Banverket.