västernorrland

Riskanalyserna presenteras på måndag

Cheferna på länssjukhuset Sundsvall Härnösand har under förmiddagen fått en sammanställning av de risk- och patientsäkerhetsanalyser som gjorts på sjukhuset. Analyserna handlar om vilka risker som kan uppstå för patienterna om konsultfirman Mantecs sparförslag för sjukhuset blir verklighet.

Enligt tidigare politiskt beslut ska länssjukhuset spara 235 miljoner kronor fram till 2011 och enligt förslaget ska närmare 700 personer sägas upp för att nå sparmålet.

På måndag ska personalen informeras om riskerna för patienterna.