Prästbristen Härnösands stift är över

De senaste årens prästbrist i Härnösands stift är över. Det säger biskop Tony Guldbrandzén. I dag prästvigs Håkan Lindström som ska tjänstgöra i Ragunda församling och de närmaste åren kommer ytterligare ett 50-tal studenter att prästvigas inom Härnösands stift.
- Just nu ser det väldigt bra ut men jag ser ju att fyrtiotalisternas pensionsavgångar börjar. Men vi kommer att klara dom med dom präststudenter vi har, säger biskop Tony Guldbrandzén. Hur det kommer att bli för de tjänster som är vakanta i inlandskommunerna vet Guldbrandzén inte. - Det tillkommer ett problem när det gäller inlandskommunerna och det är att medföljande till prästen måste få ett jobb Inom Härnösands stift har prästerna väldigt bra löner om man jämför med andra stift i landet och det tror Guldbrandzén kan vara en bidragande effekt till att prästbristen är över. - Jag har inte gjort sådana undersökningar men jag tror inte att det kan vara något negativt.