Personalprotest mot vc-indragning i Trehörningsjö

Personalen på vårdcentralen i Trehörningsjö protesterar mot förslaget att lägga ner vårdcentralen. Landstinget räknar med att spara knappt tre miljoner kronor på att lägga ner vårdcentralen. Men personalen tror inte att besparingen blir så stor. Kostnaderna för taxiresor ökar och fler måste söka akut sjukvård om vårdcentralen försvinner, skriver personalen i ett brev till landstingspolitikerna. Personalen på vårdcentralen i Trehöringsjö protesterar mot landstingets planer på att lägga ner vårdcentralen. Vårdcentralen är absolut nödvändig för att behålla en acceptabel vård för invånarna i området - det skriver personalen i ett brev till landstinget. Landstinget räknar med att spara knappt tre miljoner på att lägga ner i Trehörningsjö, men personalen tror inte att det blir någon stor besparing. Om vårdcentralen försvinner ökar kostnaderna för resor, och flera kommer att söka vård akut i på sjukhuset, vilket blir dyrare, enligt personalens brev.