Kommunstyrelsen sa ja till scenhuset

Ännu ett steg på vägen mot ett nytt scenhus i Sundsvall togs igår. Kommunstyrelsen sa då ja till bygget. Men ledamöterna var oense, socialdemokraterna och vänsterpartiet röstade för medan övriga partier röstade nej. Frågan avgörs i kommunfullmäktige i slutet av månaden.