Kommunal synar villkor för personliga assistenter

I slutet av januari drar fackförbundet Kommunal igång ett projekt för att inventera och syna anställningsvillkoren för personliga assistenter.
Målet för projektet är att på sikt kunna erbjuda de som vill tillsvidareanställning. Många personliga assistenter är idag visstidsanställda, säger Lena Retzius, som leder projektet. Projektet ska pågå under 2004 och vänder sig till de personliga assistenter som är kommunalt anställda.