Förrädiska isar framförallt till havs

På de flesta sjöar är isen bra just nu, om man undviker farliga ställen som inlopp, utlopp och andra ställen med strömmande vatten. Men havsisarna kan vara mycket dålig på många ställen, det säger Lars Osterman från Svenska Livräddningssällskapet i Härnösand.