Mycket stora förändringar i länets sjukvård

Medicinkliniken på Härnösands sjukhus läggs ner och BB i Sollefteå försvinner. Det är dom två mest dramatiska delarna i det omfattande sparförslag som tjänstemän inom landstinget i dag lagt på politikernas bord.
Det blir mycket stora förändringar inom sjukvården i Västernorrland om det tjänstemannaförslag som i dag lagts fram inför landstingsstyrelsens arbetsutskott genomförs. Orsaken till förslaget är att landstinget måste spara mycket pengar för att få budgeten i balans. I stort sett hela Härnösands sjukhus försvinner - kvar blir enbart mottagningsverksamheten. Sluten medicinsk vård inklusive aktuvård avvecklas liksom medicinska rehabkliniken, geriatriska rehabkliniken, anestesijour och dagkirurgi. I Sollefteå försvinner BB - och även slutenvård för kvinnokliniken och barnkliniken. De verksamheterna flyttas till Sundsvalls och Örnsköldsviks sjukhus. På Sundsvalls sjukhus läggs två vårdavdelningar inom kirurgi och ortopedi ner. I och med neddragningarna i Härnösand och Sollefteå kommer vårdavdelningarna i Sundsvall att få ta hand om fler personer och för att klara det ska ett patienthotell byggas med 50-60 platser. På Örnsköldsviks sjukhus tas en allvårdsavdelning inom medicin, kirurgi och ortopedi bort. Även ögonjouren avvecklas. Totalt innebär det här att 125 vårdplatser försvinner på länets fyra sjukhus. Även vårdcentralerna berörs. Totalt ska tre vårdcentraler på mindre orter läggas ner enligt förslaget - Högsjö, Skog och Trehörningssjö. I Sundsvall läggs Bosvedjans vårdcentral ner och verksamheten flyttas till vårdcentralen i Skönsberg. I Härnösand läggs bägge vårdcentralerna - Kronholmen och Blåsippan - ner och flyttar till Härnösands sjukhus. Dessutom försvinner 13 distriktssköterskemottagningar runt om i länet och ersätts med verksamhet som flyttar runt. Från och med 2006 kommer 400 tjänster inom sjukvården att försvinna enligt förslaget. Landstinget beräknas spara totalt knappt 110 miljoner kronor genom alla dom här neddragningarna. Nu kommer landstingspolitikerna att diskutera och behandla förslaget fram mars då beslut ska tas i landstingsfullmäktige.