Samarbete om vattenförsörjningen

Sundsvall Vatten och Timrå kommun är överens om att bilda ett gemensamt bolag för vattenförsörjningen. Det är troligt att det nya namnet blir MittSverige Vatten AB.
Tanken bakom namnet är att bolaget ska fortsätta sin expansion för att i framtiden omfatta allt fler kommuner i regionen. Det formella beslutet om samgåendet mellan Sundsvall Vatten och Timrå kommun fattas i respektive kommunfullmäkige den 23 februari.