Gratis buss för barnvagnar, förslag från kd

Låt småbarnsföräldrar med barnvagn åka gratis på bussarna i Örnsköldsvik.
- Det vore bra om Örnsköldsvik gjorde sig känd som en kommun som är mer barnvänlig än de flesta, skriver kristdemokraterna i Örnsköldsvik i en motion till kommunfullmäktige. Kostnaderna för förslaget beräknas till cirka 250 000 kronor om året. Och beslut fattas i fullmäktige den 26 januari.