Ny kyrkoherde i Njurunda

Olof Lönneborg ser nu ut att bli nästa kyrkoherde i Njurunda församling söder om Sundsvall. En församling där det varit stora konflikter mellan kyrkorådet och prästerna på grund av dålig psykisk arbetsmiljö.
Lönneborg har av domkapitlet förklarats både behörig och lämplig för tjänsten, men det är ändå kyrkorådet i församlingen, som beslutar. Lönneborg har vikarierat, som kyrkoherde i Njurunda under hösten för Rabbe Sandell, som fick ett avgångsvederlag på en och en halv miljon när han slutade sin tjänst efter en tvist med kyrkorådet.