Dyrare läkemedel

Läkemedelskostnaderna i Västernorrland ökade med nästan fyra procent under förra året.
Totalt kostade läkemedlen, för Landstinget i Västernorrland, över en halvmiljard förra året.