Västernorrland ett ekolän

Landshövding Gerhard Larsson vill att alla länets kommuner ska bli så kallade ekokommuner.

En ekokommun har antagit ett speciellt program för en bra miljö.Ekokommunerna betalar också 3000 kronor per år plus 20 öre per invånare till föreningen Sveriges Ekokommuner.Landshövding vill göra Västernorrland till Sveriges första EKOlän och ett steg på vägen är att kommunerna blir ekokommnuner.I dag är det bara Timrå som är en så kallad ekokommun i länet.