Friår hjälper inte långtidsarbetslösa

Från och med nästa år kommer friår att införas i hela landet. Fram till nu har det bara varit på försök i tolv kommuner, men inte i Västernorrland. Friår innebär att den som jobbar inom såväl privat som offentlig sektor kan få ledigt från sitt jobb i ett år med ersättning från a-kassan och att en arbetslös under tiden går in och utför jobbet. En idé som flera sundsvallsbor ser positivt på.

I Piteå kommun har man redan haft friår sedan första februari 2002 och intresset har varit stort bland invånarna. Monika Stenlund är sektionschef på arbetsförmedlingen i Piteå och hon tycker att friåret är en god tanke men enligt henne har det inte hjälpt de människor som mest behöver det, det vill säga de långtidsarbetslösa.