Uppsägningsbeslut på Mitthögskolan dröjer

MBL förhandlingarna om uppsägningarna på MItthögskolan drar ut på tiden.

Stora delar av lärarkåren har avklarat sina förhandlingar och flera har redan haft uppsägningssamtal med skolledningen.


Men när det gäller samhällslärarna har förhandlingarna precis börjat och den för den administrativa personalen har förhandlingarna inte kommit igång ännu.


Fortfarande rör det sig om runt 50 personer som kommer att sägas upp, tio av dom är korttidsanställda, det berättar prorektar Pia Sandvi Wiklund.