Landstingspolitiker tveksamma till delar av sparförslag

BB i Sollefteå och medicinska rehabavdelningen i Härnösand verkar vara de två delar i landstingets stora sparpaket som kommer att möta störst motstånd bland politikerna själva när beslutet ska fattas.

Nu förs diskussionerna mest lokalt i partierna, men till exempel folkpartiets landstingsgrupp har redan haft ett första gruppmöte och där kom just BB och medicinsk rehab upp till diskussion som mycket tveksamt om det är meningsfullt att lägga ner.


Även centerpolitiker i landstinget och moderaterna resonerar likadant.