Onödigt flytta medicinsk rehab från Härnösand

Det är rent nonsens att man skulle tvingas flytta även medicinsk rehab från Härnösand till Sundsvall om medicinkliniken på Härnösands sjukhus läggs ner. Det menar moderaternas gruppledare i Landstinget Jacomina Beertema.

Det vore onödigt att flytta den verksamhet som finns idag med rehabilitering och som fungerar bra och effektivt i Härnösand, även utan medicinklinik, säger hon.


Moderaterna vänder sig också mot förslaget att lägga ner BB i Sollefteå.  Innan man börjar dra in på vården så bör man spara in på allt annat, till exempel administrationen, kulturen, folkhögskolorna och Österåsens hälsohem