Explosionsrisk efter brand i Stensätter, Bollstabruk

Det började brinna i en verkstad i Stensätter, Bollstabruk vid nio-tiden igår kväll.
Länsväg 774 stängdes snabbt av eftersom gastuber fanns i den brinnande byggnaden.
Vägen är fortfarande avstängd och en säkerhetsavstånd på 300 meter har upprättats av polis och räddningstjänst.
Polisen kommer att skjuta sönder gastuben under morgonen och vägen kan förhoppningsvis öppnas igen under förmiddan.