Samåkning för bättre miljö

Från och med idag ska kommunens anställda i Sundsvall börja samåka.

Det är genom en webbaserad tjänst som kommunarbetarna ska hitta andra som ska till samma ställe som de själva.


I dagsläget kör majoritet av Sundsvallsborna bil till jobbet.  Genom att minska den siffran hoppas Marie-Louise Henriksson på kommunstyrelsekontoret att så väl miljön och trafiksituationen i Sundsvall ska bli bättre i framtiden.