Socialdemokraterna fortsatt oeniga om scenhuset

Debatten om ett nytt scenhus i Sundsvall fortsätter.

På socialdemokraternas representaskapsmöte nu ikväll förväntades partiet enas i frågan om ett nytt scenhus. Men efter en tre timmar lång diskussion beslutade de närvarande att rekommendera sina partimedlemmar att föreslå bordläggning vid måndagens kommunfullmäktige. Så att frågan kan fortsätta utredas.