Sundsvall

Nya IT-jobb på Försäkringskassan

Försäkringskassan rekryterar 80 personer till sin IT-avdelning på sex orter i landet, där planen är att de flesta kommer att placeras i Sundsvall.

För Sundsvalls del kan det röra sig om mellan 35 och 60 tjänster beroende på vilken kompetens som söker sig dit, enligt Peter Axelborn, produktionschef på Försäkringskassan.

De övriga orterna dit man rekryterar medarbetare ligger i Luleå, Kalix, Karlskrona, Söderhamn och Stockholm.

Nyrekryteringarna handlar om att ersätta inhyrda konsulter för att komma ner i IT-kostnader och för att säkra kompetens inom organisationen.