Ånge

Ånge får inget stöd

Regeringen kommer inte att göra några särskilda satsningar i Ånge för att kompensera att många arbetstillfällen har och kan komma att försvinna från orten.

Det framgår av näringsminister Maud Olofssons svar till socialdemokraten Hans Stenberg från Sundsvall som frågat om just detta med anledning att kring 100 arbetstillfällen inom Posten är hotade på orten, som redan förlorat många jobb bland annat inom kriminalvården och migrationsverket.

I dag på mogonen har de debatterat frågan i riksdagen och Maud Olofsson har svarat att regeringen gör många insatser i sin politik för att underlätta företagande i hela landet vilket också väntas komma Ånge till del.