Sollefteå

Brist på boendeplatser för äldre

Det är brist på boendeplatser för äldre i Sollefteå. I dagsläget är det över 50 personer som väntar på rätt boende.

Både personalen på boendena och cheferna tycker att det behövs fler platser.

- Det är nog många som i dag bor hemma i väntan på särskilt boende, säger Malin Lundberg som jobbar på äldreboendet Solgården i Sollefteå.

I dagsläget är det många som inte får de boendeplaster som de blivit beviljade. Om kommunen inte kan fixa boenden åt dem som har blivit beviljade platser finns risken att kommunen måste betala en typ av straffavgift.

- Än så länge har vi klarat oss för vi tar fortfarande hand om alla på bra sätt, säger Hans Fälldin, förvaltningschef vid Vård och äldreförvaltningen.

Det innebär att de som egentligen har blivit beviljade särskilt boende i stället får samma hjälp från hemtjänsten. Men det blir dyrt för kommunen.

- Det innebär några miljoner kronor som merkostnader för kommunen eftersom vi inte kan verkställa besluten.

Att många väntar på platser på särskilt boende beror på åldrande befolkning, att vi lever allt längre och därmed också tar upp platser på äldreboenden under en längre tid.

- Vi har en befolkning med hög ålder och i Sollefteå behöver vi 55 nya lägenheter, säger Hans Fälldin.

Kommunen har nu fått klartecken att bygga 18 nya lägenheter för personer med demens. Å man förhandlar även med lanstinget om att få hyra den nedlagda avdelningen på Sollefteå sjukhus. Får man det så kan man i slutet av året ha 58 nya platser.

- Om allting går i lås har vi alltså ett svar på hur det här ska lösas, säger Han Fälldin.

Anna Ahlström
anna.ahlstrom@sr.se