Västernorrland

Lekplatser stängs när kommuner sparar

Lekplatserna drabbas när kommunerna sparar. I stället för att renovera lekparker så rivs dem.

- Det är inte en sån bra idé. Det blir svårt för barnen att samlas och träffa sina kompisar, säger Natalia Forsgren jobbar på Kyrktuppensförskola i Örnsköldsvik.

I alla länets kommuner, utom Ånge, har man valt att ta bort vissa lekparker i stället för att renovera. Det handlar framförallt om ekonomi. EU-reglerna för lekplatser ställer stora krav på säkerhet men det blir också kostsamt för kommunen att se till att lekplatserna håller standarden.

- Det är dyra redskap, säger Elisabeth Strand Hübinette, Stadsträdgårdsmästare i Örnsköldsvik.

Många av lekparkerna håller inte EU-standard och att renovera en lekplats kostar mellan 200 000 kronor och en miljon.

- För 200 000 får vi en liten klätterställning, en gunga och en sandlåda, säger Elisabeth Strand Hübinette.

I Örnsköldsvik kan var fjärde lekpark komma att stängas. Tekniska kontorets budget räcker bara till att renovera två lekparker per år. Det innebär att det skulle ta 40 år att renovera de 86 lekplatser som finns i Örnsköldsvik i dag. Tekniska kontoret vill i stället satsa på färre men större och bättre lekplatser.

- De som studerar barn upptäcker att barnen ofta är tio minuter i gungan, tio minuter i skogen och bryter pinnar. Det är alltså inte bara lekplatsen som är viktig utan också de fria ytorna, säger Elisabeth Strand Hübinette.

Därför vill kommunen i stället satsa på större områdeslekplatser. Men det kommer också bli längre för vissa att ta sig till lekplatserna. Något som Natalia Forsgren oroar sig över.

- Jag hoppas att man inte behöver skjutsa barnen dit, säger hon.

 Men det ska inte vara så långt för barnen att ta sig dit enligt Elisabeth Strand Hübinette.

- Tanken är att det ska vara gångavstånd, säger hon.

I dag är sista dagen för allmänheten att lämna sina synpunkter på förslaget att lägga ner 22 lekplatser i Örnsköldsvik.

Ärendet ska sedan tas upp i nämnden för teknik och service.

Anna Ahlström
anna.ahlstrom@sr.se