Västernorrland

Studenter på Miun fuskar

Redan under årets två första månader har åtta personer stängts av för fusk på Mittuniversitetet och ytterligare 9 personer har anmälts och utreds för fusk.

Det här är en betydande ökning jämfört med 2008 och 2009.

Åsa Sved studerar vid Mittuniversitetet

Redan under årets två första månader har åtta personer stängts av för fusk på Mittuniversitetet och ytterligare 9 personer har anmälts och utreds för fusk.

Det är en betydande ökning jämfört med de senaste två åren.

Under hela 2008 och 2009 stängdes fem respektive sex personer av för fusk. Under januari och februari i år är det åtta personer som stängts av, och ytterligare nio har anmälts för fusk och kan komma att stängas av.

Fortsätter den här ökning är det en oroande utveckling, säger Arne Wahlström som är jurist på Mittuniversitetet.

- Om det är en tendens eller slump törs jag inte säga, det är för tidigt att avgöra om det är ett ökande av studenters fuskande.

En förklaring till den drastiska ökningen kan vara att universitetet börjat använda ett antiplagiatsystem, Urkund, som kontrollerar om uppgifter plagierats från internet.

- När man startar en sådan här drive och kontrollerar studenternas uppgifter brukar man alltid hitta fler fall av fusk, säger Arne Wahlström.

Han tror att användandet av det här systemet kommer att öka när mörkertalet kan vara stort.

- Det finns ett mörkertal som vi självklart vill fånga upp. I vårt kvalitetsarbete är det viktigt att vi kan säga att våra studenter är rena, det kan vi aldrig säga fullt ut men vi måste sträva efter det, säger Arne Wahlström.

Åsa Hjelm studerar till Personalvetare på Mittuniversitetet. Hon tror att ett ökat fusk bland studenterna kan få konsekvenser för skolan.

- Blir det jätte mycket just på Mittuiversitet så kan det ju förstöra Mittuniversitetets rykte. Men jag tycker inte att det ska gå ut över oss andra som pluggar här, jag tycker att det är upp till var och en hur man sköter sig.

Emelie Andersson

SR Jämtland