Sundsvall

Lantbruk i Selånger får nära 3,3 miljoner

Länsstyrelsen har beviljat 3 255 500 kronor i investeringsstöd för en biogasanläggning till Näfsta Gård AB i Selånger. Biogasen ska produceras av gödsel från gårdens grisar samt från granngårdens kor.

Biogasen ska värma upp gårdens byggnader och spannmålstorkar samt producera gårdens behov av el. Biogasanläggningen vid gården kommer vid full drift producera cirka 2 000 000 kWh. Det motsvarar cirka 200 kubikmeter olja.

Man planerar även att tillföra en mindre mängd potatisavfall och mejeriretur som ska blandas med gödseln för att få ett bättre energiutnyttjande.

I landsbygdsprogrammet finns det öronmärkta biogaspengar där det övergripande målet är att åstadkomma minskade utsläpp av växthusgaser från jordbruket.

Beslutet om stöd till Näfsta Gård är det första länsstyrelsen tar om bidrag till en biogasanläggning i länet. Sammanlagt har Västernorrland fått 18 miljoner kronor, som ska användas för investeringar i förnybar energi där biogas utgör en del av bioenergi.

Bioenergi är energi som framställs av biomassa, som till exempel växter, skogsråvaror och stallgödsel.