Västernorrland

Riksidrottsgymnasium hotade

Riksidrottsförbundet vill lägga ner Sundsvalls Fotbollsgymnasium och Ishockeygymnasiet i Örnsköldsvik.

Men idrottsutbildningarna satsar på att leva vidare fast i annan regi.

– Vi satsar på att bli ett regionalt elit center för fotboll, säger Ann Larsson verksamhetsansvarig för RIG fotboll i Sundsvall.

Istället för att vara Riksidrottsgymnasium, RIG, satsar Sundsvalls Fotbollsgymnasium och Ishockeygymnasiet i Örnsköldsvik på att få klassificeringen "av skolverket godkänd idrottsutbildning". Ett nytt koncept som ska ingå i den nya gymnasiereformen.

Det innebär att verksamheten i stort sett kan fortsätta som vanligt men att riksintaget försvinner.

Ann Larsson är verksamhetsansvarig för RIG fotboll i Sundsvall, och om utbildningen tappar klassificeringen hoppas hon att Sundsvall kan bli ett regionalt elitcenter för fotboll i stället.

Kan tappa elever
I dagsläget är förslaget om nedläggningarna ute på remiss och därför är det svårt att säga vad det kommer att innebära för eleverna om det genomförs. Men Ann Larsson tror att förändringen kan innebära att fotbollstalanger inte har råd att flytta till Sundsvall.

– Om utbildningen inte går under RIG kan det innebära att eleverna inte får inackorderingsbidrag från sina hemkommuner, säger hon.

Ann Larsson hoppas att en eventuell förändring inte ska innebära att kvalitén på elevernas utbildning försämras.

– Om RIG ska försvinna hoppas jag verkligen att man hittar bra förutsättningar för de regionala elit centrerna så att inte eleverna blir drabbade, säger hon.

Ökad kostnad för kommunen
I Örnsköldsvik är man redan en bit på vägen. Där har man beslutat att Ishockeygymnasiet inte ska tillhöra RIG i framtiden. Svenska ishockeyförbundet har valt att utesluta sig eftersom man ansåg att det inte passade sporten. I stället kommer det att bli ett regionalt elit Ishockeygymnasium som till hösten kommer att ta emot 18 elever, fyra fler än vad Ishockeygymnasiet tidigare kunde ta emot.

Enligt Kjell- Åke Gustafsson som är kontaktperson för ishockeygymnasierna på Svenska Ishockeyförbundet, är förändringen positiv. Men ekonomin kan bli ett problem eftersom bidraget från riksidrottsförbundet försvinner. Tidigare fick skolan 20 000 kronor per elev från förbundet.

– I princip innebär det att det blir en liten större belastning på Örnsköldsviks kommun och möjligen Modo Hockey, men verksamhetsmässigt betyder förändringen ingenting.

I augusti ska Skolverket fatta beslut i frågan.