Dålig information om 3G-master

Invånarna i Kovland utanför Sundsvall tycker att informationen från kommunen om att det ska byggas 3G-master i området har varit dålig.

Lars Bergman, byggnadsinspektör på Sundsvalls kommun, säger till Sveriges Radio Västernorrland att kommunen följt den praxis som finns när det gäller att infomera de som är berörda. Informationen har gått ut genom annonser i tidningar och så brukar kommunen göra när de vill nå många.


Ärendet om byggandet av masterna har överklagats och ligger nu hos länsstyrelsen.