Scenhuset i Sundsvall utreds igen

Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, socialdemokraten Ewa Back tycker att det är bra att frågan om ett scenhus i Sundsvall ska utredas igen

Hon förklarar partiets vändning vid fullmäktigemötet i går med att man insåg att de som ville säga nej till scenhuset visste för lite, och att frågan därför måste belysas ytterligare.
Hon säger också att man borde ha genomfört fler möten under resans gång, bland annat om kulturens betydelse för tillväxten.