Sänkta löner räddade jobb

Det finns redan arbetsplatser där de anställda gått med på sänkta löner för att rädda sina jobb, av samma modell som Sjukvårdspartiet nu föreslår för landstinges personal.På Länsmuseet Murberget i Härnösand kan de anställda välja att jobba 80 % och få 90 % av lönen.

11 av drygt 50 anställda har nappat på erbjudandet som är i gång sedan årsskiftet och är ett försök som ska utvärderas i höst. Från början var fler intresserade berättar AnnMarie Karlsson, pesonalsekretarere på Länsmuseet i Härnösand