Fler behandlingsmetoder för psykisk ohälsa

Det kan bli lättare för människor här i länet med psykisk ohälsa att få olika former av terapeutisk behandling. I Ring Stig i förra veckan berättade vi om de brister som finns och att andra landsting kommit längre när det gäller att införa mer praktiskt betingade behandlingsformer.


Lennart Johansson är den landstingspolitiker som ansvarar för psykiatrin och han är nu beredd att ta initiativ på det här området.