Västernorrland

Den 1 april startar ny myndighet

Trafikverket heter den nya myndigheten och kommer att ersätta Vägverket, Banverket samt vissa verksamheter vid Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys. Det betyder bl.a att Vägverkets regionkontor i Härnösand flyttas till Gävle.

Kvar i Härnösand blir ett lokalkontor för den nybildade myndigheten. Per Henrik Nilsson, chef på Vägverket region Mitt säger att det finns samordningsvinster med det nybildade verket.

Den 1 april 2010 startar en ny myndighet, Trafikverket, med uppgift att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt. I nära dialog med regioner och kommuner ska Trafikverket svara för en samlad, långsiktig infrastrukturplanering för samtliga trafikslag.

Trafikverket får också ansvar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Därtill ska Trafikverket ansvara för att infrastrukturen utnyttjas effektivt och främjar säkra och miljöanpassade transporter.

Trafikverket kommer att omfatta verksamheten vid nuvarande Vägverket och Banverket samt vissa verksamheter vid Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och SIKA.

Trafikverket får huvudkontor i Borlänge och en regional organisation som är anpassad till regionernas planeringsprocesser och behov av dialog.

När Trafikverket startar avvecklas Vägverket, Banverket och SIKA.

Trafikverket ska bland annat ansvara för:

* En samlad trafikslagsövergripande långsiktig infrastrukturplanering för väg, järnväg, sjö och luft

* Planering, byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna

Bildandet av Trafikverket innebär att Vägverkets och Banverkets verksamhet, förutom verksamheten vid enheten Banverket Produktion, överförs till den nya myndigheten. Långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen vid Sjöfartsverket överförs också till Trafikverket. Detsamma gäller långsiktig infrastrukturplanering, driftbidrag och investeringsbidrag till icke statliga flygplatser samt riksintressen för luftfarten vid Transportstyrelsen.

Verksamheter som gäller modellutveckling/analysverktyg vid SIKA kommer även de att överföras till Trafikverket.

Den nya myndigheten Trafikanalys blir regeringens stöd för utvärderingar och analyser inom transportområdet och hit överförs statistikverksamheten vid SIKA.

Källa: Banverket

Klas Ullerstam
klas.ullerstam@sr.se

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".