Hot mot infektionskliniken i landstingets sparförslag

Landstingets infektionsklinik i Sundsvall kommer att få svårt att klara av sin verksamhet på ett bra sätt om landstingets sparförslag genomförs.Förslaget innebär att hälften av klinikens 20 platser försvinner.Det innebär att det blir betydligt svårare att ta hand om patienter när det blir influensautbrott, eller när någon patient måste isoleras på grund av en smittsam sjukdom.Det säger Bengt Hill, cheföverläkare, till radio Västernorrland.