Stopp för korridorvård på sjukhusen

Sjukhusen i länet får inte placera patienter i korridorerna i samband med överbeläggningar.
Det står klart sedan Näringsdepartementet tillbakavisat landstingets överklagan av ett beslut i arbetsmiljöverket.

Under 2003 genomförde arbetsmiljöverket en rad inspektioner på sjukhusen i länet för att kontrollera att patientsängar inte placerats på ett felaktigt sätt, framförallt i samband med överbeläggningar. För vid överbeläggningar är personalen ibland tvungen att ställa sängar i korridorer fastän det är förbjudet att ställa en säng längs en vägg så att det inte finns minst 80 centimeters utrymme på båda sidor om sängen. Arbetsmiljöinspektionen utfördade förbudet för två år sen och sen desss har det pågått en kamp mellan inspektionen och landstinget. Inspektionen har utdömt viten i ett tjugotall fall för att sängar varit felplacrerade. Bland annat har medicinkliniken i Sundsvall haft stora problem med för många patienter, patienter som då placerats i korridorerna.


Landstinget i Västernorrland har protesterat mot arbetsmiljöverkets bedömning och hävdade i en skrivelse till Näringsdepartemen tet i december att det inte finns någon lag som säger att det måste finna ett utrymme om 8 decimeter på sidorna om en sjuksäng. Men nu går näringsdepartementet på arbetsmiljöverkets linje, sjuksängar får inte placeras i korridorerna så att det försämrar arbewtsmiljön.