Umeå universitet startar nya utbildningar i Ö-vik

Mer teknik och mindre pedagogik ochbeteendevetenskap.
Så kan man sammanfatta höstens utbildningar på Umeå universitet i Örnsköldsvik.
Och detta samtidigt som Mitthögskolan lägger ner alla sina tekniska utbildningar i Örnsköldsvik.

Anna Mannelqvist är platschef för Umeå universitet i Örnsköldsvik. Hon tycker inte att Umeå universitet utnyttjar Mitthögskolans misslyckanden.
-Det är tråkigt för orten att Mitthögskolans utbildningar inte ges. Våra utbildningar kom till mycket tidigt i planeringen, säger Anna Mannelqvist)
Det nya för hösten är att två högskoleingenjörsutbildningar med inriktning dels mot hållbara energisystem och dels geografiska informationssystem, GIS. Men också en utbildning till receptarie som är internetbaserad. Anna Mannelqvist tror att Umeå Univeristet har större förutsättningar för att lyckas med sina tekniska utbildningar i Örnsköldsvik än vad Mitthögskolan hade.