Postverksamhet i Torpshammar hotad

Risken är stor att postverksamheten i Torpshammar försvinner i vår.

Den person som nu driver verksamheten för postens räkning får inte ekonomin att gå ihop, och ledningen för posten vägrar att betala högre ersättning.


Tonny Nilsson som är ordförande för s-föreningen i Torpshammar skräder inte orden när han talar om postens ledning, utan jämför den med Skandias ledning och menar att båda håller på att förstöra ett samhälle. Tonny Nilsson menar att det är frågan om att leva eller dö för Torpshammar om postens verksamhet försvinner.