Järnvägsbroar i Bjästaområdet

Det blir byggföretaget Peab som bygger två stora järnvägsbroar i Bjästaområdet.


Broarna byggs för Botniabanans tillkomst och ordern är värd drygt 130 miljoner kronor. De här brobyggena väntas ge ett 70-tal personer arbete.