Max halva dagen i kassan tycker Arbetsmiljöinspektionen

Kassörskor ska inte behöva sitta mer än halva arbetsdagen i kassan.
Det är Arbetsmiljöinspektionen i Linköping, som driver ärendet, som är på väg att bli norm för hela landet.
Långa pass i kassan leder mycket ofta till förslitningsskador, sjukskrivningar och sjukpensioner.